ரூபிக்ஸ் கியூப் வரைதல் - ரூபிக்ஸ் கியூப் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை, வெளிப்படையான கிளிபார்ட்

ரூபிக்ஸ் கியூப் வரைதல் - ரூபிக்ஸ் கியூப் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் என்பது நேப்பி இன்ஸ்டிட்யூட் பதிவேற்றிய இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.