ரோமன் கிளிபார்ட் தேர் - தேர் பந்தய வரைதல், வெளிப்படையான கிளிபார்ட்

ரோமன் கிளிபார்ட் தேர் - தேர் பந்தய வரைதல் என்பது மைக்கேலடோக்னெட்டி பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.